Home / News / Toewijzing van maximaal vier documenten per besteleenheid

Toewijzing van maximaal vier documenten per besteleenheid

Een beeldbestand toewijzen als vierde document

Vanaf nu is het mogelijk om maximaal vier documenten toe te wijzen aan elke besteleenheid (terwijl in eerdere versies slechts twee documenten per besteleenheid mogelijk waren). Terwijl het veld voor het derde document dezelfde functionaliteit biedt als de reeds bekende velden voor het eerste en tweede document, is het vierde documentveld gereserveerd voor afbeeldingsbestanden: als een afbeeldingsbestand als vierde document wordt toegewezen, wordt een voorbeeld van de afbeelding getoond wanneer de prijsopgave aan een inkooporder wordt toegevoegd. Als een gebruiker met de muisaanwijzer over de miniatuur zweeft, wordt de afbeelding op het scherm weergegeven.

41659_NL
Bovendien is het nu ook mogelijk om klant specifieke notities in de document kolommen in de module Inkooporder te definiëren.

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner