Home / News / Gewijzigd licentiemodel – Versie 12.20

Gewijzigd licentiemodel – Versie 12.20

Gewijzigd licentiemodel

Zoals reeds gemeld in onze nieuwssectie rond september 2017, hebben we het licentiemodel gewijzigd met de nieuwe versie 12.20.

Met versie 12.20 is het licentiemodel opnieuw ingedeeld. In plaats van de eerder gebruikte “etc. dll” licentie-bestand is het nieuwe “etc_new. dll” licentie-bestand nodig. De bestaande licenties zijn herschikt in meer betekenisvolle groepen. Er wordt echter een back-up gemaakt van de gebruikersrechtsinstellingen, zodat in geval van een vergeten licentie de huidige instellingen niet verloren gaan.

Houd er rekening mee dat we tijdens de installatie geen lege Test-licentie meer beschikbaar zullen stellen om toegang te verlenen tot de MMS-basisfuncties, dus het nieuwe Licentie-bestand moet beschikbaar zijn op het moment van installatie. Geef een geplande update van versie 12.20 zo snel mogelijk door aan uw Delegate Projects & Services team, zodat het nieuwe Licentiebestand twee keer kan worden gecontroleerd voordat het wordt geleverd.

Main Module1-ENMain Module2-EN

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner