Home / News / Distributie van Menu Plan met één druk op de knop

Distributie van Menu Plan met één druk op de knop

Nieuws over release versie 15.00

Hoe kunt u ervoor zorgen dat alle magazijnen uw uitgebreide, verfijnde en bijgewerkt menu plan ontvangen?

In eerdere versies was het alleen mogelijk om dit menu plan naar verschillende magazijnen individueel te kopiëren. Deze vorm van distributie was zeer tijdrovend aangezien er soms een menukaart moest worden gedistribueerd naar een groot aantal locaties.

Met de nieuwe menu plan distributie is de bestaande functie van de menulijst distributie uitgebreid tot de menuplannen.

Het is nu mogelijk om verschillende “Doel magazijnen” voor een menu plan vooraf te definiëren. Kopiëren van een “bron” Menu Plan aan meerdere toegewezen magazijnen zal worden gedaan met de reeds bekende functie “Copy Plan” met één simpele klik. Natuurlijk wordt er met alle toegewezen zichtbaarheidscriteria nog steeds in rekening gehouden.

Deze verbeterde functie bespaart uw medewerkers veel tijd en moeite. Alle gedefinieerde Cost Centers ontvangen het betreffende menuplan en geen enkele kostenplaats loopt het risico over het hoofd te worden gezien.

Overview Menu Plan Distribution