Home / News / Nieuwe functie “Gebruikersrol” voor de toewijzing van gebruikersrechten

Nieuwe functie “Gebruikersrol” voor de toewijzing van gebruikersrechten

Rechtenbeheer nu nog handiger

Let op: De Rol Management module is omgedoopt tot Afdelingsmanagement/ Departement Management.

 

Wie kan wat doen? En waarom?

Gebruikersrechten worden voornamelijk toegewezen aan gebruikers door het toewijzen van een afdeling met voor gedefinieerde gebruikersrechten. Daarnaast kunnen aan gebruikers op individueel niveau nog meer rechten worden toegekend.

Sommige bedrijven, met name bedrijven met grotere bedrijfsonderdelen, willen echter vaak uitgebreidere mogelijkheden voor het beheer van gebruikersrechten – de afdeling kan immers te groot zijn om gemakkelijk als basis te dienen voor gebruikersrecht opdrachten. En het individueel aanpassen van rechten op gebruikersniveau kan voor een groot aantal gebruikers een enorme administratieve inspanning met zich meebrengen.

 

Hoe kan dit verbeterd worden?

Daarom is er een nieuwe functie “Gebruikersrollen” geïmplementeerd in Web Client, die het mogelijk maakt om naast de afdelingsopdrachten een extra manier toe te wijzen aan vooraf gedefinieerde gebruikersrechten. Nu is de toewijzing en het beheer van gebruikersrechten aanzienlijk vereenvoudigd, vooral voor omgevingen die gebruik maken van zeer gedetailleerde en geïndividualiseerde toewijzingen van rechten.

 

Hoe werkt het?

Naast de afdelingen is de nieuwe functie “Gebruikersrollen” geïmplementeerd, die een extra manier biedt om de instellingen voor gebruikersrechten vooraf te definiëren. Zo kan bijvoorbeeld een gebruiker worden toegewezen aan de afdeling “Keuken” en kan ook de gebruikersrol “Afnemer” worden toegewezen.

Zij hebben nu de gebruiksrechten die zowel door de afdeling (“Keuken”) als de gebruikersrol (“Afnemer”) zijn toegekend. Een gebruiker kan zelfs meerdere gebruikersrollen tegelijk hebben. Dit vereenvoudigt de administratie van gebruikers met een breed scala aan taken of afdeling overschrijdende verantwoordelijkheidsgebieden aanzienlijk.

Waar is het goed voor?

Met gebruikersrollen kan de noodzaak om individuele gebruikersrechten op gebruikersniveau te beheren aanzienlijk worden verminderd. Door het combineren van afdelings- en gebruikersroltoewijzingen kunnen voor bijna alle gebruikssituaties geschikte gebruikersrechten worden gedefinieerd zonder dat er voor een groot aantal gebruikers handmatig één gebruikersrecht moet worden toegewezen. Dit scheelt niet alleen administratieve inspanning, maar kan ook helpen bij het verbeteren van het overzicht over de ingestelde gebruikersrechten die aan de individuele gebruikers zijn toegekend.

 

De belangrijkste feiten in één oogopslag:

Meer flexibiliteit in de algemene toewijzing van gebruikersrechten
Meer dan één gebruikersrol per gebruiker mogelijk
Rechtenbeheer voor gebruikers met afdeling overschrijdende  
    verantwoordelijkheidsgebieden sterk vereenvoudigd