Home / News / Notificatie als het verzenden van een inkoopbestelling niet succesvol was

Notificatie als het verzenden van een inkoopbestelling niet succesvol was

E-mail Notificatie

De Automation Scheduler kan je instellen dat deze elke 15 tot 20 minuten automatisch inkoopbestelling van verschillende gebruikers verstuurd aan de leveranciers. Het kan natuurlijk voorkomen dat er een netwerk- en mailproblemen zijn….

Of als bijvoorbeeld de FTP-server van een leverancier niet bereikbaar is, zal het versturen van de inkoopbestelling mislukken. Als gevolg daarvan kan de bestelling langdurig in de wachtrij blijven staan. Met onze nieuwe e-mail notificatie is het mogelijk om dergelijke gevallen te identificeren en tijdig te reageren op een eventueel probleem.

Wanneer de “Te late melding van de bestelling” is geconfigureerd voor e-mailberichten voor bepaalde gebruikers en de verzending van de bestelling niet succesvol is, zullen de gebruikers een e-mail ontvangen met de desbetreffende waarschuwing. Je kunt ook een tolerantieperiode voor vertragingen configureren (bijv. Bestelling blijft 10 minuten in de wachtrij staan). Wanneer die tolerantiegrens wordt overschreden, wordt de melding getriggerd. Deze bevat nuttige informatie zoals het ordernummer, de naam van de verkoper en informatie over de vertragingstijd.

Het Delegate Notification Center zal ook een waarschuwingsbericht weergeven voor de toegewezen gebruikers wanneer zij inloggen op de Delegate Webclient als er een tolerantieperiode voor de bestelling is verstreken.

Notification