Home / News / Pioneering Work in the Field of Climate and Nutrition

Pioneering Work in the Field of Climate and Nutrition

Swiss Export Journal

Onze voedselvoorzieningsketen veroorzaakt een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Geen enkele vooruitgang op het gebied van vervoer en geen enkele energierevolutie kan de opwarming van de aarde afremmen, dan het besef dat er slimme voedselkeuzes gemaakt moeten worden. De meest effectieve oplossingen om aan de klimaatovereenkomst van Parijs te voldoen, bevinden zich niet in onze garages of verwarmingssystemen, maar verborgen in onze koelkasten.

Pionierarbeit

Als we goed geplande keuzes maken bij de selectie van regionale en seizoensgebonden voedingsmiddelen, kunnen we deze emissies met meer dan 50% terugdringen. Het veranderen van ons voedselconsumptiegedrag zou de beste manier zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de klimaatverandering te beteugelen door de maximale temperatuurstijging te beperken tot plus 2 °C, zoals gedefinieerd in het Klimaatverdrag van Parijs.

In de laatste uitgave van het “Swiss Export Journal” rapporteert Manuel Klarmann (CEO Eaternity) over dit baanbrekende werk en noemt hij Delegate Technology GmbH als het eerste Food Management System wereldwijd dat via CO2-interface met Eaternity is verbonden. Klik hier om het volledige artikel te lezen (in het Duits).

.                                                   eaternity
We werken al zo’n twee jaar nauw samen met onze Zwitserse partner Eaternity met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan hun pionierswerk. Het doel van Eaternity is om de CO2-voetafdruk van voedingsmiddelen in kaart te brengen en zo voedingskeuzes transparanter te maken voor de consument.  CO2-waarden worden in real-time berekend en zijn gebaseerd op de recepten uit ons systeem.

Samen hebben we een interface opgezet, die Eaternity koppelt aan ons Food Management System. Dit werkt al succesvol bij onze klanten. Deze integratie stelt onze klanten in staat om de CO2 voetafdruk van voedingsmiddelen direct in het menuplan weer te geven. Dit levert een waardevolle bijdrage aan de maatschappij en zorgt voor meer transparantie voor hun medewerkers.

“Binnen 8 jaar heeft Eaternity de meest uitgebreide CO2-database in de wereld van voeding opgezet. Vandaag de dag biedt Delegate uitsluitend de mogelijkheid om de duurzaamheid van elk Foodservice bedrijf te meten met een druk op de knop en deze te optimaliseren, indien nodig.”

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner