Home / News / Redesign van lay-outs in onze Recepten- en Itemmodule

Redesign van lay-outs in onze Recepten- en Itemmodule

Release Highlights 13.20

Om een duidelijke indeling van de Recepten- en Itemmodule te verkrijgen is de Lay-out van de Recepten- en Itemmodule aangepast. Velden zijn samengevoegd tot groepsvelden en arrangementen. Hieronder presenteren we het nieuwe ontwerp in Delegate myMMS en Patients Service van de Recepturen module (Overzicht en Detail) door de voor en na foto’s te tonen.

Overzicht van wijzigingen:

– Consequent gebruik van groepsboxen en arrangementen op één scherm
– Meer Logische groepering van velden in tabbladen
– Nieuwe knoppen en opties
– Filteropties zijn anders gerangschikt

In de Receptenmodule is de detailpagina gereorganiseerd:

Voorheen:
NL_Recipe before
Nadien (webclient):
NL_Recipe_myMMS
Nadien (Patiënten Service):
NL_recipe_PS
Nieuwe knoppen zijn zichtbaar “Categorieën” en “Logo’s” terwijl een nieuw tabblad “Additieven” is toegevoegd. Ook de knoppen “Audit Trail” en “Prijsopgave controleren” zijn verwijderd, waarbij de gebruiker toegang heeft tot deze functies in de bovenste menubalk van het recepten detailscherm.

In het tabblad “Ingrediënten” vindt u gegroepeerde vakjes: “Receptnummer“, “Korte naam” en “Componentgroep” en het selectievakje “Menucomponent“.

NL_Recipe after
De boxen zijn ook herschikt in het tabblad “Productie“. Deze velden bevatten nu het “Productie-item” waar de gebruiker een Productie-item kan aanmaken. Het veld “Opties” bevat “Gebruik voor gewogen menu-item“, “Toewijzen aan nieuwe diëten” en “Premium-component“, evenals de conversie “Volume naar gewicht” en “Voorverpakt“, die voornamelijk wordt gebruikt voor Delegate Patiënt Service.

In de Item module is het overzicht gereorganiseerd:

De overzichtsfilters zijn herschikt, met bovenaan de pagina in de detailweergave gereorganiseerd.

Voorheen:
Artikel Overview alt NL
Nadien:
Artikel Overview neu NLBovenaan het scherm van de Detailweergave van de Itemmodule is een nieuwe knop “Logo’s” toegevoegd en de knop “Audit Trail” is nu toegankelijk via de bovenste menubalk in het Item Detailscherm. In het tabblad “Item bewerken” vindt u nu gegroepeerde vakjes: “Korte naam“, “Componentgroep“, “Menucomponent”, evenals “Barcode” en “Autorisatie niveau“.

Voorheen:
NL_Item before
Nadien:
NL_Item after

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner