Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De raad van commissarissen van Delegate Technology GmbH beslist samen met de operationele leiding over de strategische oriëntatie van de Delegate Group en handelt in een respectievelijke controlefunctie. De Gedelegeerde Groep bestaat uit de Delegate Technology GmbH, haar dochterondernemingen en franchisepartners.

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner